English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-31 15:05:00 CEST
Linas Agro Group
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group” devynių 2021-2022 finansinių metų mėnesių pajamos viršijo 1,3 mlrd. Eur, grynasis pelnas augo 931 %

Žemės ūkio ir maisto pramonės verslų bendroves valdančios AB „Linas Agro Group” pavaldžiosios įmonės (Grupė) per devynis finansinių metų mėnesius pardavė 2,9  mln. tonų produkcijos arba 21 % daugiau nei ankstesniais metais. Grupės konsoliduotos  2021–2022 finansinių metų devynių mėnesių pajamos augo 89 % ir viršijo 1,3 mlrd. Eur, o konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) augo 288 %  ir siekė 66 mln. Eur.

Grupė uždirbo 39 mln. Eur veiklos pelno arba 680 % daugiau nei per tą patį laikotarpį ankstesniais metais. Bendrasis pelnas siekė 102 mln. Eur ir buvo 250 % didesnis, nei ankstesniais metais. Pelnas prieš mokesčius augo 970 % iki 32 mln. Eur. Grynasis pelnas augo 931 % iki 26 mln. Eur.

 2021–2022 9 mėn.2020–2021 9 mėn.
Parduota prekių, tonomis2 889 7562 382 056
Konsoliduotos pajamos, tūkst. Eur1 347 878711 629
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur102 42229 235
EBITDA, tūkst. Eur66 20817 074
Veiklos pelnas(nuostolis), tūkst. Eur39 3445 053
Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Eur31 9482 985
Grynasis pelnas(nuostolis), tūkst. Eur26 3192 553

„Prasidėjus karui Ukrainoje, atsisakėme prekybos su Rusijos bei Baltarusijos partneriais, nutraukėme prekybinius ryšius ir su savo pavaldžiosiomis įmonėmis Rusijoje ir Baltarusijoje ir intensyviai ieškojome pirkėjų toms įmonėms. Teko ieškoti naujų tiekimo rinkų, tad susidūrėme su savikainų augimu bei didesniu apyvartinio kapitalo poreikiu.

Nors karas Ukrainoje ir prekybos santykių su Rusija bei Baltarusija atsisakymas ataskaitinio laikotarpio rezultatui reikšmingos įtakos neturėjo, būsimų laikotarpių rezultatas didžia dalimi priklausys nuo gebėjimo persiorientuoti į alternatyvius tiekėjus, ir ta linkme intensyviai dirbama.

Dėl brangstančių dujų, elektros ir žaliavų veiklos kaštai siekė nematytas aukštumas ir tiesiogiai veikė finansinius veiklos rezultatus, todėl džiaugiamės, kad karo ir energetinių resursų brangimo fone dirbome pelningai ir net geriau nei ankstesniais metais,“– rezultatus komentavo AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Grupės trečiojo ketvirčio konsoliduotos pajamos siekė 492 mln. Eur ir buvo 108 %  didesnės, lyginant su ankstesniais metais. Bendrasis trečiojo ketvirčio pelnas išaugo 4,2 karto iki 38 mln. Eur, o veiklos rezultatas  iš pernykščio 0,1 mln. Eur nuostolio šiemet virto 16 mln. Eur pelnu. Trečiojo ketvirčio grynasis pelnas siekė 11 mln. Eur, palyginus su 1 mln. Eur grynuoju nuostoliu, gautu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

„Kaip ir tikėjomės,  „KG Group“ įmonių įsigijimas ne tik išplėtė mūsų produktų krepšelį ir veiklos geografiją, bet ir sumažino veiklos sezoniškumą, tad trečiojo ketvirčio pelningumas geresnis nei įprastai,“ – sakė M. Šileika.

Grupė pardavė 1,7 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba  7 % mažiau nei per ankstesnių metų ataskaitinį laikotarpį. Kombinuotų pašarų, premiksų bei žaliavų pašarams parduota 655 tūkst. tonų, arba 100 % daugiau.  Bendros Grūdų, aliejinių sėklų ir pašarų segmento pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 60 % iki 854 mln. Eur, o veiklos pelnas didėjo 282 % iki 11 mln. Eur.

„Nors Baltijos šalyse užaugintų grūdų dėl sumažėjusio ir prastesnės kokybės derliaus ir pirkome, ir pardavėme mažiau, pajamos  augo dėl aukštų grūdų kainų pasaulinėje rinkoje. Grūdų kiekių traukimąsi kompensuoja kombinuotų pašarų bei premiksų gamyba, tapusi  reikšminga Grupės veikla. Ši veikla ženkliai padidino viso veiklos segmento pelningumą. Nutraukę santykius su Rusija ir Baltarusija,  netekome ilgamečių tiekėjų, o pašarų  savikaina išaugo, tad veiklos rezultatus tokiomis sąlygomis vertiname kaip labai gerus,“ – sakė M. Šileika.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 125 % iki 262 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo  738 % didesnis ir siekė 37 mln. Eur. Sertifikuotų sėklų,  augalų priežiūros priemonių bei trąšų pardavimai  augo 192 % iki 196 mln. Eur, žemės ūkio technikos, atsarginių dalių ir serviso paslaugų pardavimai išaugo 24 % iki 55 mln. Eur, grūdų saugyklų bei fermų įrengimo projektų pajamos didėjo 90 % iki 6 mln. Eur.

„Nemažai ūkininkų dar rudenį  ar žiemą buvo įsigiję trąšų pavasario sėjai, tad pavasarį toliau augę grūdų kainos augalininkyste besiverčiančius ūkininkus nuteikė drąsiau investuoti, įsigyjant techniką. Augančios pieno supirkimo kainos irgi pagerino ekonominę žemdirbių situaciją. Nemaža dalis ūkininkų dėl karo vykstančio neapibrėžtumo pirko prekes su atsarga, galvodami ne vien apie artimiausią pavasario sėją, bet ir apie būsimą rudens sėją, todėl parduodami kiekiai augo. Nors, prasidėjus karui, nutraukėme žemės ūkio technikos detalių pardavimus į Baltarusiją ir Rusiją, pajamų netekimą su kaupu kompensavo išaugusi prekyba Baltijos šalyse,“ – sakė M. Šileika.

Grupės žemės ūkio bendrovių iš augalininkystės gautos pajamos augo 7 %, iš pieno – augo 32 %, iš parduotos mėsos mažėjo 11 %, o bendros pajamos augo 14 % iki 32 mln. Eur, tačiau patirtas veiklos rezultatas buvo 91 tūkst. Eur nuostolis, jei palyginti su 1,4 mln. Eur veiklos pelnu per atitinkamą ankstesnių metų laikotarpį.

„Dėl geopolitinės situacijos ir infliacijos pabrangusios trąšos ir visos kitos prekės augalininkystei, net ir kylant grūdų ir pieno kainoms, neleido žemės ūkio bendrovėms dirbti pelningai, nes didžioji augalininkystės produkcijos dalis parduota ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, esant žemesnėms kainoms. Žemės ūkio veiklos pelningumas šiais finansiniais metais bus mažesnis, nei pernai,“ – sakė M. Šileika.

Maisto produktų veiklos segmento, kuris apima paukštininkystės ir miltų produktų verslus, pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 366 % iki 244 mln. Eur, tačiau patirtas 7,4 mln. Eur veiklos nuostolis, jei palyginti su 0,9 mln. Eur veiklos nuostoliu per tą patį ankstesnių metų laikotarpį.

„Paukštininkystė visą veiklos segmentą daro nuostolingu. Net ir pakilę paukštienos kainos nekompensavo dėl rekordinių pašarų ir dujų kainų išaugusių gamybos kaštų. Situacija paukštininkystėje sudėtinga, nors šiai veiklai šiais finansiniais metais skyrėme labai daug dėmesio ir pasiekėme gerų gamybos rodiklių:  per rekordiškai trumpą laikotarpį pasiekėme, kad mūsų paukštynuose Lietuvoje 60 % paukščių būtų auginami nenaudojant antibiotikų. Latvijoje pasiekti, kad tokių būtų 100 %, pavyko tik per kelerius metus.  Ieškodami būdų optimizuoti veiklą uždarėme dalį paukščių auginimo fermų Lietuvoje, sustabdėme paukščių skerdimo ir išpjaustymo cecho veiklą Kaišiadoryse, paukščių skerdimą nukreipėme į AB  „Vilniaus paukštynas“. Visgi ir toliau laikantis aukštoms energetinių išteklių kainoms paukštininkystė yra nuostolingas verslas“,  – sudėtingą situaciją komentavo M. Šileika.


Įsigijus „KG Group“ vardu veikiančias įmones, Grupėje atsirado daug naujų veiklų, kurios buvo priskirtos segmentui „Kitos veiklos“. Jos apima kenkėjų kontrolės  ir higienos prekių bei paslaugų teikimą, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir prekybą, veterinarinės farmacijos paslaugų teikimą ir  didmeninę bei mažmeninę prekybą veterinariniais preparatais. Šios veiklos pajamos buvo beveik 28 mln. Eur, o veiklos pelnas – 0,4 mln. Eur.

AB „Linas Agro Group” valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5,3 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“:  gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. 

Pridedama:
AB Linas Agro Group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. kovo 31 d.

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt

Priedas2021-2022_9M_ataskaitos.pdf