English Icelandic
Birt: 2022-10-26 20:22:26 CEST
Festi hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Festi hf.: Afkoma á 3. ársfjórðungi 2022

Helstu niðurstöður

  • Vörusala nam 35.146 millj. kr. samanborið við 27.064 millj. kr. árið áður og jókst um 29,9% milli ára.
  • Framlegð af vöru- og þjónustusölu nam 7.063 millj. kr. Framlegðarstig nam 20,1% og lækkar um 5,3 p.p. mestmegnis vegna hækkunar á hrávöruverðum á heimsmarkaði milli ára.
  • Viðbótarkostnaður fellur til vegna fjárfestinga í nýjum verslunum, dekkjaverkstæðum og veitingastöðum sem opnuðu í ársfjórðungnum.
  • Tekjur einskiptisliða á þriðja ársfjórðungi nema 358 millj. kr. vegna endurgreiðslu flutningsjöfnunar-sjóðsgjalds en gjöldin 76 millj. kr. vegna starfsloka fyrrum forstjóra.
  • EBITDA nam 3.067 millj. kr. samanborið við 3.346 millj. kr. á 3F 2021, sem jafngildir 8,3% lækkun milli ára.
  • Eigið fé í lok 3F 2022 nam 33.654 millj. kr. og eiginfjárhlutfall 36,1% samanborið við 39,4% í lok árs 2021.
  • Nettó vaxtaberandi skuldir án leiguskuldbindinga voru 28.157 millj. kr. í lok 3F 2022 samanborið við 23.309 millj. kr. í lok árs 2021.
  • EBITDA spá félagsins fyrir árið 2022 er hækkuð um 200 millj. kr. og er nú 10.000 - 10.400 millj. kr. 


Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi:

„Rekstur félagsins á þriðja ársfjórðungi gekk ágætlega og var í takt við áætlanir félagsins. Vörusala jókst um 29,9% miðað við sama tímabil og í fyrra og nam 35.146 millj. kr. Veltan er sú hæsta sem félagið hefur náð í einum ársfjórðungi frá upphafi.

Góð magnaukning var á öllum sviðum rekstrar en mikil hækkun hrávöruverða milli ára hafði töluverð áhrif, sérstaklega í eldsneytishluta rekstrarins, sem lækkaði framlegðarstig heilt yfir um 5,3 p.p. milli ára. EBITDA félagsins nam 3.067 millj.kr. sem er 279 millj.kr verri afkoma en í sama fjórðungi árið áður.

Ljóst er að félagið er í miklum vexti m.a. með opnun nýrra verslana, dekkjaverkstæða og fjölgun veitingastaða. Starfsfólki fjölgaði um 110 stöðugildi milli ára sem skýrir að hluta hækkun launakostnaðar en einnig er tímabundinn viðbótarkostnaður að falla til vegna nýfjárfestinga á fjórðungnum. 

Heilt yfir erum við sátt með þann árangur sem náðist og er EBITDA spá félagsins fyrir árið 2022 hækkuð um 200 millj. kr. eða í 10.000 – 10.400 millj. kr.“ , segir Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi.

ViðhengiFesti hf - Afkomutilkynning 3F 2022.pdf
Festi hf - Consolidated Statements for 2022 Q3 - signed.pdf