Paskelbta: 2013-11-07 15:30:45 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. lapkričio 6 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-11-07 15:30 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. lapkričio 6 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 29,3319 4338,4884 0 447135,9556
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,7817 0 0 151460,799
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,4415 509,7178 1921 313799,7034
Finasta Baltic Fund 25,8148 0 939,3207 89760,471261

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813