English Estonian
Avaldatud: 2020-03-27 10:25:26 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Baltika aktsiate vaatlusmärke aluste täiendamine

Tallinn, Eesti, 2020-03-27 10:25 CET --  

Nasdaq Tallinn otsustas 27. märtsil 2020.a. täiendada AS-i Baltika aktsiatele (BLT1T, ISIN kood: EE3100145616) lisatud vaatlusmärke aluseid Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.2 sätestatud alusel.

Börsi Reglemendi osa “Järelevalve” (edaspidi: JV) punkti 3.5 alapunktide kohaselt on Börsil õigus lisada kauplemissüsteemis ja oma veebilehel kuvatavale kauplemisinformatsioonile väärtpaberi tähise juurde vaatlusmärge, juhtimaks turul osalejate tähelepanu väärtpaberi või selle emitendiga seotud olulist tähtsust omada võivale asjaolule.

JV punkti 3.5.4.2. kohaselt on vaatlusmärke lisamise üheks asjaoluks emitendi poolt oma maksejõuetuse tunnistamine või emitendil püsiva iseloomuga makseraskuse esinemine.

AS Baltika teatas 27.03.2020, et Baltika Grupil on tekkinud makseraskused, mis Baltika hinnangul on oma olemuselt ajutised. Seoses sellega taotles Baltika raskuste ületamiseks saneerimismenetluse algatamist. Baltika on seisukohal, et saneerimismenetluse ja selle käigus rakendatavate meetmete tulemusel on võimalik Baltika makseraskused ületada ning taastada ettevõtte likviidsus, parandada kasumlikkust ja tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine. Kohus määras Baltikale saneerimiskava kohtule kinnitamiseks esitamise tähtajaks 1. juuni 2020.a.

AS Baltika aktsiatele on vaatlusmärge lisatud alates 21.märtsist 2019 vastavalt Börsi reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.8. sätestatud alustel.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.