Paskelbta: 2022-01-14 15:33:45 CET
INVL Baltic Real Estate
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimai apie balsavimo teisių netekimą ir įgijimą (kartu su Bendrovės akcininkų struktūra po balsavimo teisių pasikeitimo)

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Emitentas“) pateikia gautus pranešimus apie balsavimo teisių netekimą ir įgijimą (pridedama).

Papildoma informacija:

Emitentas skelbia atnaujintą akcininkų, turinčių ar valdančių daugiau nei 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo ir (arba) balsų (2022 m. sausio 14 d. duomenimis), sąrašą:

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodasNuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt.Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc.Netiesiogiai turimi balsai, proc.Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB property“,
kodas 300822529
1 251 69515,53015,53
Alvydas Banys663 6408,2315,53123,76
Irena Ona Mišeikienė1 308 59616,23016,23
„INVL Life“ UAB,
kodas 305859887
1 889 12323,43023,43
Ilona Šulnienė664 7108,2508,25

1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d., laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB property“ balsus.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

PriedaiINVL Life_asmens pranesimas apie BRE igijima_2022 01 14 emitentui.pdf
Invalda INVL_asmens pranesimas apie INR1L netekima_2022 01 14 emitentui.pdf