Danish
Offentliggjort: 2022-02-24 09:09:59 CET
cBrain A/S
Årsrapport

cBrain glæder sig over en omsætningsvækst på 29% og en vækst i indtjening før skat (EBT) på 94%

 

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2022

cBrain glæder sig over en omsætningsvækst på 29% og en vækst i indtjening før skat (EBT) på 94%

 

København, 24. februar 2022

 

cBrain glæder sig over det hidtil bedste regnskab i selskabets historie, med fortsat fremgang i både Danmark og i udlandet. Samtidig har cBrain taget en række vigtige skridt som leverandør af software, der understøtter den globale kamp mod klimaforandringer.

Omsætningen voksede 29%, fra 120 million kroner i år 2020 til 155 million kroner i år 2021. 

Fremgangen er baseret på ren organisk vækst, og samtidig er den største del af væksten opnået gennem øget salg af softwareabonnementer, i form af såkaldte cloud services, samt øget salg af softwarelicenser.

Som følge heraf voksede indtjening før skat (EBT) med 94%, fra 20 million kroner i 2020 til 39 million kroner i år 2021, hvorved cBrain når en indtjening før skat (EBT) på 25% i år 2021.

Softwareabonnementer er vokset med 31%, fra 64 million kroner i år 2020 til 84 million kroner i år 2021, og udgør hermed 54% af den samlede omsætning.

Samtidig noterer cBrain med tilfredshed, at eksporten er vokset med 116%, fra 17 million kroner i år 2020 til 37 million kroner i år 2021, hvilket betyder, at eksporten nu udgør 24% af den samlede omsætning.

cBrains forretning er baseret på offentlig digitalisering. Dette er et af verdens største markeder, ofte kendetegnet ved store, ustyrlige og dyre IT-projekter, fordi mange myndigheder stadig indkøber skræddersyede løsninger. cBrain udfordrer markedet for offentlig digitalisering ved at tilbyde standardsoftware i stedet for skræddersyede løsninger.

cBrains software kaldes F2, og med F2 har cBrain bevist det, som kun få troede er muligt. Ved hjælp af en unik teknologi, som kaldes proces-skabeloner, kan F2 hurtigt og nemt tilpasses myndighedernes behov og fagprocesser, uden brug af hverken specialprogrammering eller en masse konsulenttimer. F2 er derfor banebrydende og viser en helt ny vej for offentlig digitalisering.

United Nations placerer Danmark som verdens førende nation indenfor offentlig digitalisering, og i dag anvender mere end 75 danske myndigheder, herunder 17 ud af de 21 danske ministerier, F2 som deres digitale platform.

Den danske referenceposition udgør et centralt element i cBrains internationale vækstplan. Det er derfor også glædeligt, at cBrain i 2021 kan notere en fortsat fremgang i Danmark med en række nye kunder, herunder Danmarks Miljøportal, det nye ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, det nye Indenrigs- og Boligministerium, Kulturministeriet, Bolig og Planstyrelsen samt Arbejdstilsynet.

Den internationale vækstplan er baseret på en organisk vækstmodel, hvor cBrain vinder de første lokale kunder baseret på direkte salg ud af hovedkontoret i Danmark, og herefter bygger lokale organisationer og partnerskaber op i landene, som kan understøtte den videre ekspansion. cBrain kan dermed arbejde og etablere sig på et antal markeder parallelt, uden hverken kapitalinvesteringer eller opkøb, hvorved alle investeringer i eksport finansieres direkte over driften.

Den organiske vækstmodel har vist sin styrke i år 2021, hvor eksporten er mere end fordoblet, samtidig med at cBrain har både videreudviklet og åbnet flere nye internationale markeder.

I Tyskland har cBrain indgået et antal nye ordrer, herunder en rammeaftale. Aftalen omfatter leverance af 5.000-10.000 brugerlicenser samt en række udvidelsesmoduler og softwarevedligeholdelse. Aftalen forventes at have en samlet værdi på ca. 250 million kroner og er dermed den største enkeltstående ordre i cBrains historie, både i relation til antal brugere og omsætning. cBrain har nu 20 medarbejdere på kontoret i Berlin og annoncerede i 2021 et samarbejde med konsulenthuset Nortal i Tyskland.

cBrain leverede i 2021 sin femte F2-løsning til finansministeriet i Emiraterne, som understøtter indsamling, revision og rapportering af selskabsoplysninger til OECD med henblik på at undgå skatteunddragelse.

Finansministeriet i Emiraterne indstillede løsningen til den globale WSIS pris, som er sponsoreret af United Nations og som hædrer løsninger, der understøtter de 17 verdensmål. Dette styrker og understøtter naturligvis cBrains fortsatte indsats i Emiraterne.

I 2021 har cBrain taget en række vigtige skridt som leverandør af klimasoftware til myndigheder.
Den globale kamp mod klimaforandringer drives i høj grad af regeringerne, og de er under stort tidspres for at nå klimamålene. Men det tager ofte lang tid at implementere politiske beslutninger, ikke mindst fordi det normalt tager lang tid at etablere de nødvendige IT-systemer hos de udførende myndigheder.

Gennem de seneste år har cBrain, i samarbejde med bl.a. Miljøstyrelsen, udviklet en bred portefølje af F2-løsninger, som understøtter myndighedernes kamp mod klimaforandringerne, fra naturgenopretning til beredskab og reduktion af drivhusgasudledning.

cBrain kalder denne type af løsninger for “klimasoftware”, og cBrain står her i en unik situation, fordi cBrains klimaløsninger er baseret på standardsoftware. cBrains løsninger kan derfor leveres meget hurtigt, hvilket er afgørende for at nå klimamålene.

cBrain leverede eksempelvis i foråret 2021, kun få måneder efter folketingets beslutning, en tilskudsløsning til Miljøstyrelsen, som understøtter ansøgning og sagsbehandling af tilskud til klimalavbunds-projekter. Projekterne bidrager til den grønne omstilling, reducerer udledningen af drivhusgasser samt gavner naturen og miljøet.

Klimasoftware udgør et centralt element i cBrains vækst- og eksportstrategi. cBrain var i efteråret 2021 inviteret med som medlem af den danske delegation, både på sustainability week på verdensudstillingen i Dubai, Expo 2020, samt på COP26 i Glasgow. Parallelt hermed annoncerede cBrain i 2021 en række internationale aftaler på klimaområdet.

I juni fortalte cBrain, at selskabet havde vundet et udbud om levering af første softwareløsning i Sydamerika, til myndighederne i Guyana. Løsningen er oprindeligt udviklet til brug hos Miljøstyrelsen, men eksporteres og genbruges nu med henblik på at understøtte overvågning og regulering af international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter i Amazonas, som er verdens største regnskovsområde.

I november oplyste cBrain, at selskabet skal rådgive en lokal myndighed i Californien omkring digitalisering af myndighedens processer i forbindelse med indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) med henblik på at reducere CO2-aftrykket i staten.

cBrains vækstplan er baseret på ren organisk vækst, og cBrains balance indeholder derfor ingen lån eller goodwillposter. Samtidig udgør de likvide beholdninger og tilgodehavender fra kunder 100 million kroner. cBrain har således en solid finansiel position og den finansielle styrke til at fastholde sin vækstplan.

Som følge af cBrains tilfredsstillende udvikling, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at udbyttet hæves med 21%, således at udbyttet hæves fra 0,14 kroner per aktie i 2020 til 0,17 kroner per aktie per aktie i 2021.

cBrain forventer i år 2022 en omsætningsvækst på 20-25% og en indtjening før skat (EBT) på 15-20%.

Det noteres, at der er en betydelig usikkerhed tilknyttet forventningerne. cBrain har en solid pipeline i form af ordrer og opgaver. Men omsætningsvæksten er påvirket af, hvor hurtigt de enkelte projekter bliver leveret, fordi både vækst af softwareabonnementer og licenssalg afhænger af, hvor hurtigt kunderne går i drift. Det kan påvirke forventningerne til vækst i både en positiv eller negativ retning.
Hertil kommer, at cBrain i 2022 flytter i nyt domicil, hvilket forventes at påvirke indtjeningen negativt som følge af engangsomkostninger i forbindelse med flytningen.

 

Med venlig hilsen        

Per Tejs Knudsen, CEO

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO and Head of Investor Relations, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

 

Vedhæftede filercBrain-2021-12-31-da.zip
cBrain - Arsrapport 2021.pdf
Selskabsmeddelelse nr 2022-02 Arsrapport 2021.pdf