Paskelbta: 2021-02-26 18:19:11 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2021 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys

2021 metų 1 mėnesio preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Sausis
 2021 m.2020 m.Pokytis, %
Pajamos132,4 mln. Eur111,5 mln. Eur18,7 proc.
Koreguota EBITDA*34,4 mln. Eur28,5 mln. Eur20,7 proc.

Grupės pajamos 2021 m. sausio mėn. siekė 132,4 mln. eurų ir buvo 18,7 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (111,5 mln. eurų). Augimą lėmė didesnės pajamos iš elektros energijos ir dujų skirstymo dėl didesnių paskirstytų kiekių Tinklų segmente, taip pat dėl didesnių pajamų iš elektros energijos ir dujų pardavimų verslo klientams Sprendimų klientams segmente. Šios priežastys daugiausia susijusios su šaltesnėmis oro sąlygomis, palyginti su neįprastai šiltu sausio mėnesiu 2020 metais.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2021 m. sausio mėn. siekė 34,4 mln. eurų ir buvo 20,7 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (28,5 mln. eurų). Rodiklio augimą lėmė geresnis Sprendimų klientams segmento rezultatas dėl sėkmingo SGD krovinio pardavimo sandorio efektyviai išnaudojant kainų svyravimus rinkoje, o taip pat teigiamas efektas Žaliosios gamybos segmente iš Kauno KJ veiklos, kuri veiklą pradėjo 2020 m. rugpjūčio mėnesį. Koreguotas EBITDA Tinklų segmente augo dėl didesnių paskirstytų elektros ir dujų kiekių, kuriuos lėmė šaltesni orai.

*Grupės preliminarus 2021 m. bei faktinis 2020 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Grupės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose, kurie yra skelbiami Grupės tinklalapyje (nuoroda).