English Lithuanian
Paskelbta: 2018-05-03 15:38:47 CEST
East West Agro AB
Kita informacija

AB East West Agro 2017 m. dividendų mokėjimo tvarka

Kauno r., 2018-05-03 15:38 CEST -- 2018 m. gegužės 03 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB East West Agro (įmonės kodas 300588407, buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių km., Kauno r., LT-54311, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2017 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,40 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2018 m. gegužės 17 d.  bus AB East West Agro akcininkai.

Dividendai bus mokami nuo 2018 m. gegužės 28 d.

Dividendai bus mokami tokia tvarka:

Akcininkams, kurių AB East West Agro vertybinių popierių apskaita yra tvarkoma finansų maklerių įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

Kitiems akcininkams dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB East West Agro adresu: Tikslo g. 10, Kumpių km., Kauno r., LT-54311, Lietuva) arba elektroniniu paštu danas@ewa.lt 

Dividendų apmokestinimo tvarka:

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

         Danas Šidlauskas
         Valdybos pirmininkas
         danas@ewa.lt