English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-19 10:22:29 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės euroobligacijų pirminio platinimo papildymo aukcionas

2023-05-29 įvyks Vyriausybės euroobligacijų papildymo aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Euroobligacijos
ISIN kodas XS2487342649
Emisijos galiojimo pradžios data 2022-06-01
Emisijos dydis iki papildymo 1085 mln. eurų
Emisijos dydis po papildymo nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 1000 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 3284
Apmokėjimo data 2023-06-05
Išpirkimo data 2032-06-01
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur* 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) 2,125 proc.
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2024-06-01;
2025-06-01;
2026-06-01;
2027-06-01;
2028-06-01;
2029-06-01;
2030-06-01;
2031-06-01;
2032-06-01.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCA212532A
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNA212532A

* - Finansų ministerijos raštišku sutikimu ši suma vienam iš dalyvių gali būti padidinta papildoma, bet ne didesne nei 5 000 000 eurų, suma.

 

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com


Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.