Publicēts: 2021-05-06 15:08:59 CEST
Baltic Technology Ventures
Gada pārskats (revidēts)

AS "Baltic Technology Ventures" 2020.gada 12 mēnešu finanšu pārskats (auditēts)

AS "Baltic Technology Ventures" 2020.gada 12 mēnešu finanšu pārskats (auditēts) pievienots pielikumā.

 

Valdes loceklis                                                                                    G.Zolotarev

 

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


Annual Report 2020 LV.pdf
Auditor Report 2020 LV.pdf