Paskelbta: 2012-05-31 15:21:21 CEST
LESTO
Tarpinė informacija

AB LESTO įmonių grupės preliminarus neaudituotas 2012 metų trijų mėnesių veiklos rezultatas

Vilnius, Lietuva, 2012-05-31 15:21 CEST -- AB LESTO grupės preliminarus neaudituotas 2012 metų trijų mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 6,45 mln. Lt (1,87 mln. EUR) grynasis nuostolis.

Įmonių grupės nuostolis prieš apmokestinimą – 9,4 mln. Lt (2,72 mln. EUR).

Įmonių grupės veiklos pajamos per 2012 metų tris mėnesius siekė 625,8 mln. Lt (181,2 mln. EUR), EBITDA – 99,9 mln. Lt (28,9 mln. EUR).

AB LESTO investicijos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 53,7 mln. Lt (15,6 mln. EUR).


Pranešimas laikomas nekonfidencialiu.

 

Finansų departamentas, Artūras Paipolas

         Atstovas ryšiams su visuomene Ernestas Naprys, tel. (8~5) 251 4516


2012 I ketv LT.pdf
2012 05 31 LESTO finansiniai rezultatai_pranesimas spaudai.doc