English
Published: 2022-06-16 16:13:56 CEST
SEBinvest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Godkendelse af fusion af andelsklasse AKL Nordiske Aktier P med AKL Danske Aktier P, begge i Investeringsforeningen SEBinvest

I forlængelse af meddelelser af den 22. og  23.  marts samt 26. april 2022 kan det oplyses, at Finanstilsynet d.d. har godkendt den på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 2022 vedtagne fusion mellem AKL Nordiske Aktier P (”Ophørende Enhed”) og AKL Danske Aktier P (”Fortsættende Enhed”) begge i Investeringsforeningen SEBinvest.

Ombytningen af andelene i den Ophørende Enhed til andele i den Fortsættende Enhed sker mandag den 27. juni 2022 med forventet kørselsdato i Euronext Securities A/S (tidligere VP) tirsdag den 28. juni 2022.

Ombytningsforholdet beregnes på baggrund af indre værdi den 27. juni 2022, som er baseret på lukkekurserne den 24. juni 2022. Sidste handelsdag for andelene i den Ophørende Enhed bliver tirsdag den 21. juni 2022.

Foreningen vil på ombytningsdagen, den 27. juni 2022, udsende en meddelelse indeholdende oplysning om det faktiske ombytningsforhold.

For yderligere oplysninger om fusionen henvises til den af bestyrelsen udarbejdede fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan hentes på foreningens hjemmeside, sebinvest.dk.  

Alternativt kan Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, kontaktes på telefon 33 28 28 28.


Med venlig hilsen


Investeringsforeningen SEBinvest