English Estonian
Avaldatud: 2024-03-08 16:00:00 CET
Bigbank AS
Börsiteade

Bigbank AS 2024. aasta veebruari tulemused

Veebruaris jätkus Bigbanki ärimahtude kasv.

Üldine intressikeskkond stabiliseerus kõrgete intressimäärade juures, kuid püsib ootus, et aasta teises pooles hakkavad need langema. Seetõttu otsivad hoiusekliendid endiselt aktiivselt võimalusi, kuidas hoiustada raha pikemaks ajaks mõistlikel tingimustel. See mõjutab oluliselt ka atraktiivseid hoiuseintresse pakkuvat Bigbanki: panga hoiuseportfell jätkas kasvamist, suurenedes rekordilise 2,1 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste ja säästuhoiuste portfell kasvasid üsna võrdselt.

Nii kodu- kui ka ärilaenude järele võis täheldada turul küllalt madalat nõudlust ja samal ajal hinnakonkurentsi tugevnemist. Bigbank pakub aga ka laenuklientidele igati konkurentsivõimelisi laenutooteid ja heal tasemel teenindust, mis kokkuvõttes aitas tublisti kasvatada ka laenuportfelli. Kasvasid kõik tootegrupid: kõige enam kodulaenuportfell, kuid arvestataval määral ka tarbimis- ja ärilaenuportfell.

Paraku jätkus veebruaris ka teatav langustrend laenuportfelli kvaliteedis. Seda kinnitab neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht, mis on võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Positiivsed on aga asjaolud, et veebruaris oli see näitaja madalam kui jaanuaris, mittetöötav laenuportfell on endiselt väike ja portfelli üldine kvaliteet hea.

Veebruari 2,6 miljoni euro suurune puhaskasum on rahuldav näitaja. Võrreldes eelmise aasta esimese kahe kuu koondtulemusega on Bigbanki kahe kuu puhaskasum vähenenud 0,1 miljoni euro võrra. Seejuures tuleb arvestada, et langust on oluliselt mõjutanud tulumaksukulu suurenemine – see tulenes peamiselt Lätis krediidiasutustele tulumaksukohustuse kehtestamisest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist. Tulumaksueelne kasum kasvas aasta kahel esimesel kuul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,4 miljoni euro võrra.

Bigbanki 2024. aasta veebruari majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 605 miljonit eurot 2,1 miljardi euroni (+41%).
  • Nõuded klientidele kasvasid aastaga 331 miljonit eurot 1,7 miljardi euroni (+24%).
  • Neto intressitulu oli veebruaris 8,4 miljonit eurot, aasta esimese kahe kuuga kokku 17,8 miljonit eurot. Võrdluses aastataguse sama perioodiga oli kasv 3,5 miljonit eurot (+25%).
  • Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta kahe esimese kuuga 4,8 miljonit eurot, võrreldes aastataguse ajaga oli kasv 2,0 miljonit eurot (+75%).
  • Veebruari puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot. Kahe esimese kuu kasum kokku moodustas 5,8 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 0,1 miljonit eurot (-2%).
  • Omakapitali tootlus oli 12,2%.
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesveebr 242 kuud 20242 kuud 2023aastane muutus
Neto tegevustulud kokku, sh9 66519 60115 9233 678+23%
Neto intressitulu8 42117 76814 2633 505+25%
Neto teenustasud7151 4361 314123+9%
Tegevuskulud kokku, sh-4 118-7 939-6 696-1 243+19%
Palgakulud-2 122-4 336-3 725-612+16%
Halduskulud-1 364-2 389-2 300-89+4%
Kasum enne allahindluste kulu5 54711 6619 2272 435+26%
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-2 279-4 787-2 739-2 048+75%
Tulumaks-706-1 064-547-517+95%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum2 5635 8115 942-130-2%
Kahjum lõpetatud tegevustest0000 
Aruandeperioodi kasum2 5635 8115 942-130-2%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesveebr 242 kuud 20242 kuud 2023aastane muutus
Klientide hoiused ja saadud laenud2 093 1212 093 1211 487 717605 405+41%
Nõuded klientidele1 720 2581 720 2581 389 328330 930+24%
      
Võtmenäitajadveebr 242 kuud 20242 kuud 2023aastane muutus
ROE12,2%13,9%16,5%-2,6pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)42,6%40,5%42,1%-1,5pp 
Soovitusindeks (NPS)595856+2 


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee