Offentliggjort: 2009-03-26 09:03:50 CET
Københavns Lufthavne A/S
Forløb af generalforsamling
Referat fra den ordinære generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S den 25. marts 2009
Fondsbørsmeddelelse nummer 2/2009
København, den 26. marts 2009

Der har den
25. marts 2009 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns
Lufthavne
A/S med følgende dagsorden: 

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets
virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til
godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til
den godkendte årsrapport. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand
og næstformand.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen
eller aktionærer.
8. Eventuelt.

Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog
redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2: Selskabets trykte årsrapport for
2008 forelå. Regnskabet blev
gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen
godkendte årsrapporten. 

Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge
til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4: I alt til disposition DKK 750,3
mio. Generalforsamlingen godkendte
bestyrelsens forslag, hvorefter
udbyttebetalingen udgør DKK 260,0 mio. eller
33,1 pr. aktie, hvormed der tages
hensyn til, at der i forbindelse med
halvårsregnskabet blev udbetalt et
ekstraordinært udbytte på DKK 423,4 mio. 

Ad punkt 5: Til selskabets
bestyrelse genvalgtes følgende:
				
Adm. direktør Henrik Gürlter
Max
Moore-Wilton, Chairman
Kerrie Mather, CEO
Luke Kameron, Associate
Director

Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:

Martyn Booth, Head
of Airports for Macquarie Group
Martin Stanley, Head of Capital Fund in
Europe
	   
Som formand valgtes: Adm. direktør Henrik Gürlter
Som
næstformand valgtes: Max Moore-Wilton, Chairman

Ad punkt
6:Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer. 
					
Ad punkt 7: Der var
ikke indkommet forslag.

Ad punkt 8: Intet at bemærke.


Med venlig
hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
 


referat fra generalforsamlingen-25-3-09.pdf