Publicēts: 2014-04-11 15:30:03 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par SIA ExpressCredit obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

NASDAQ OMX Riga 2014. gada 11. aprīlī pieņēma lēmumu ar 2014. gada 14. aprīli iekļaut Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā SIA ExpressCredit 3 500 obligācijas, taču ņemot vērā to, ka uz 2014. gada 11. aprīli faktiski izvietotas ir 2 400 obligācijas, noteikt, ka tirdzniecība 2014. gada 14. aprīlī Biržas tirdzniecības sistēmā tiks uzsākta ar 2 400 faktiski izvietotajām obligācijām.

Emitenta nosaukums SIA ExpressCredit
Emitenta saīsinātais nosaukums EXPC
Vērtspapīra ISIN kods LV0000801322
Vērtspapīra dzēšanas datums 25.12.2020.
Nominālvērtība* EUR 1 000
Izvietoto obligāciju skaits** 2 400
Biržas tirdzniecības kods*** EXPC150020A
Biržas tirdzniecības kods**** EXPC150020AB

* Vienas obligācijas nominālvērtība saskaņā ar emisijas prospektu ir EUR 1 000. Saskaņā ar emisijas prospektā noteikto, SIA ExpressCredit  par katru obligāciju veiks EUR 125 pamatsummas maksājumu reizi ceturksnī – 25. martā, 25. jūnijā, 25. septembrī un 25. decembrī, sākot ar 2019. gada 25. martu līdz emisijas dzēšanas datumam 2020. gada 25. decembrī.
** Saskaņā ar emisijas noteikumiem
SIA ExpressCredit  ir tiesības emitēt obligācijas par kopējo nominālvērtību EUR 3 500 000 līdz 2014.gada 5.decembrim.
*** Fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)

**** Fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

SIA ExpressCredit obligāciju emisijas prospekts pieejams šeit.


NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqomxbaltic.com