Published: 2019-05-20 19:50:56 CEST
LHV Group
Börsiteade

Parandus: AS-i LHV Group võlakirjade ennetähtaegse lunastamise (sh nimekirja fikseerimise päeva ja lunastamispäeva) teade

   [Parandatud investorile väljamakstavat summat]

AS LHV Group teatab, et on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 20.06.2014 emiteeritud allutatud võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300110550 (edaspidi LHV Group 2024 allutatud võlakirjad). Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas LHV Group 2024 allutatud võlakirjade noteerimis- ja kauplemisele võtmise prospekti ning võlakirjatingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud alates 20.06.2019 investoreid vähemalt 30 päeva ette teavitades ning Finantsinspektsiooni eelneval nõusolekul. Finantsinspektsioon on 20.05.2019 juhatuse otsusega ennetähtaegseks lunastamiseks nõusoleku andnud.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 318 LHV Group 2024 allutatud võlakirja nimiväärtusega 50 000 eurot, koguväärtuses 15 900 000 eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intressid. Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 50 906,25 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 20.06.2019 ning võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 19.06.2019 kella 23:59 seisuga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 400 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 174 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee