English Estonian
Avaldatud: 2022-04-12 08:00:00 CEST
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Greeni tootmisandmed – märts 2022

Enefit Green tootis märtsis 2022 86,2 GWh elektrienergiat ehk 30,0% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 36,8% tuuleenergia toodangu vähenemine. Märtsis mõõdetud kuu keskmine tuulekiirus Eesti ja Leedu tuuleparkides oli vastavalt 5,9 m/s ja 5,4 m/s (märtsis 2021 mõõdetud keskmised tuulekiirused olid vastavalt 7,1 m/s ja 6,7 m/s).

Esimese kvartali kokkuvõttes kasvas elektritoodang 22,1% 367,9 GWh-ni. Vastavalt varasemalt raporteeritule olid jaanuari ja veebruari tuulekiirused Eesti ja Leedu tuuleparkides oluliselt paremad kui eelneval aastal. Sellest tulenevalt oli tuuleenergia toodangu kasv esimeses kvartalis kokku 25,6% võrreldes eelneva aastaga ning ühtlasi oli see peamine tegur selgitamaks kogu elektritoodangu mahu kasvu vaadeldaval perioodil.

Soojusenergia toodang kahanes märtsis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 4,1% võrra 56,7 GWh-ni ning esimese kvartali kokkuvõttes 1,4% võrra 173,0 GWh-ni.

Pelletitoodang kasvas märtsis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 15,2% võrra 13,5 tuhande tonnini ning esimese kvartali kokkuvõttes 11,7% võrra 37,8 tuhande tonnini.


Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh Märts 2022Märts 2021Muutus, %
Eesti56,680,3-29,5%
Leedu23,337,4-37,7%
Läti3,93,90,6%
Poola2,41,561,3%
Kokku86,2123,0-30,0%
    
Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul65,5103,6-36,8%
Koostootmine16,617,4-4,5%
Päike3,81,9100,8%
Muud0,20,173,4%
Kokku86,2123,0-30,0%
    
Soojusenergia, GWh56,759,1-4,1%
    
Pelletid, tuh t13,511,715,2%
    
Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWhI kv 2022I kv 2021Muutus, %
Eesti223,5187,119,4%
Leedu129,6100,429,1%
Läti11,211,4-1,9%
Poola3,62,546,2%
Kokku367,9301,422,1%
    
Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul311,9248,325,6%
Koostootmine50,249,90,5%
Päike5,43,082,3%
Muud0,40,350,5%
Kokku367,9301,422,1%
    
Soojusenergia, GWh173,0175,4-1,4%
    
Pelletid, tuh t37,833,911,7%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.