Avaldatud: 2020-02-04 07:00:00 CET
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2019. aasta IV kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult 6,4 miljonit eurot puhaskasumit: pank teenis 5,7 miljonit eurot puhaskasumit ning varahaldus 0,9 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus oli neljandas kvartalis 12,8%.

LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli 2019. aasta IV kvartalis 1,6 miljoni euro võrra väiksem kui III kvartalis ja 0,3 miljonit eurot väiksem kui samal perioodil aasta varem. Laenude allahindluseid tehti IV kvartalis 1,5 miljonit eurot.

LHV Groupi varade maht ületas esmakordselt 3 miljardi euro piiri. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas neljandas kvartalis 465 miljoni euro võrra (+37%; +104 miljonit eurot III kvartalis) 1687 miljoni euroni. Seejuures tulenes 393 miljonit eurot kasvust Danske Eesti eraklientide laenuportfellide ülevõtmisest. Konsolideeritud hoiused kasvasid aasta viimases kvartalis 166 miljoni euro võrra (+7%; +451 miljonit eurot III kvartalis) 2701 miljoni euroni. Seejuures kasvasid tavaklientide hoiused 218 miljoni euro võrra, samas kui maksevahendajatega seotud hoiused vähenesid 43 miljoni euro võrra. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra (+3%; +34 miljonit eurot III kvartalis), ulatudes 1374 miljoni euroni.

AS-i LHV Group 2019. aasta konsolideeritud puhaskasum oli 27,1 miljonit eurot ehk 0,1 miljonit eurot vähem kui 2018. aastal (-0%). Pank teenis kasumit 22,1 miljonit eurot, varahaldus 6,1 miljonit eurot. Võrdlust eelmise aastaga mõjutasid 2018. aastal Leedu äriüksuse müügist saadud ühekordne tulu, samuti 2019. aastal Danske tehinguga seotud kulud ning pensionifondide valitsemistasu langus. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tulumaksueelne tootlus 2019. aastal oli 16,2% ja puhaskasumil põhineva omakapitali tootlus 14,0%. Juulikuist finantsplaani edestasime 1,5 miljoni euro võrra.

LHV Groupi varade maht kasvas aastaga 1,35 miljardi euro võrra (+81%). Konsolideeritud laenuportfell kasvas aastaga 768 miljoni euro võrra (+84%) ja hoiused 1279 miljoni euro võrra (+90%). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 160 miljoni euro võrra (+13%).

Madis Toomsalu, LHV Groupi juhataja kommentaar tulemustele:
"Lõpetasime 2019. aasta tugeva kvartaliga ja meie äri kasvab. Kvartaliga suurenes panga klientide arv ligi 13 100 võrra 202 000 kliendini. Lisaks ärimahtude tugevale kasvule jõudsid rekordini mitmesugused aktiivsuse näitajad, sh palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv.

LHV neljanda kvartali kasumiks kujunes 6,4 miljonit eurot. Kvartali kasumit mõjutasid negatiivselt Danske eralaenude portfelli soetamisega kaasnenud allahindlused ning ühekordsed tehingukulud riigilõivude ja notaritasude näol. Danske portfelliga seotud intressitulud lisandusid novembri viimasest nädalast. Positiivselt mõjutasid kvartali kasumit institutsionaalse panganduse tulud. 

Eduka aasta kokkuvõttes saame tõdeda, et 2019. aastal kasvasid LHV ärimahud pea kaks korda. Groupi varade maht kasvas 3 miljardi euroni ning meie panga turuosa on suurenenud kümnendikuni, millega oleme igapäevapanganduses Eesti suuruselt kolmas pank. Enam kui 41 000 uut pangaklienti, tunnustus parima teeninduse eest ja LHV valimine Eesti parimaks pangaks mitme maineka majanduasjakirja poolt tõestavad, et meie pingutusi on märgatud.

Lõppenud aasta olulisimaks sündmuseks oli Danske eraisikute laenuportfelli ostmine IV kvartalis. Tähtsaid kliente puudutanud tegevusi oli teisigi sularahaautomaatide võrgustiku laiendamisest kuni oluliste arendusteni LHV mobiiliäpis. Mobiilirakenduses on tänaseks lisaks kliendiks saamisele võimalik investeerida väärtpaberitesse, taotleda laenu, sõlmida laenulepinguid ning tellida pangakaarte.

Ühendkuningriigis olime naelamaksete süsteemidega tehniliselt liitunud küll juba eelmise aasta keskpaigast, aga sisuliselt saime reaalajas maksed klientidele avada käesoleva aasta alguses. Juba varem toiminud reaalajas euromaksetega koos muudab see LHV Connecti üheks finantstehnoloogia ettevõtetele atraktiivseimaks rakendusliideseks. Aasta lõpuks pakume panganduse infrastruktuuri ja teenuseid enam kui sajale maksevahendajast kliendile. Teiste hulgas TransferWise, Coinbase, Paysafe ja Trustly.

LHV pensionifondide maht kasvas aasta lõpuks pea 1,4 miljardi euroni. Pensionifondide aastat iseloomustasid muudatused regulatsioonides. Septembris jõustusid madalamad fikseeritud haldustasud, kuid fondide tugeva tootluse korral on võimalus teenida edukustasu. 2019. aastal me seda ei teeninud, aga meie ootus investeeringute tootluse osas on kasvanud ning usume edukustasu saavutamist üle pikaajalise perioodi. Jaanuari lõpus Riigikogu poolt heaks kiidetud pensionireformi valguses on turuosalised muutmas oma investeerimisstrateegiaid ja vähendamas ebalikviidsemate Eesti investeeringute tegemist. LHV-s proovime leida kuldset keskteed, et jätkata kõrgema eeldatava tootlusega Eesti investeeringute tegemist samas vajalikku likviidsust tagades.

Ärimahtude kasvu möödunud aastal finantseerisime kapitali kaasamiste abil. Kokku kaasasime aasta jooksul kolme erineva instrumendi kaudu kapitali 65 miljonit eurot. Investorite usaldust märgib kõikide emissioonide edukas tulemus ja ülemärkimine. Kindlasti aitasid need tehingud kaasa ka LHV investorite arvu suurenemisele, aasta lõpu seisuga oli LHVsse investeerinud ligi 7000 aktsionäri ja 3000 võlakirjainvestorit. 

Juulikuist finantsplaani edestasime 1,5 miljoni euro võrra peamiselt planeeritust madalamate allahindluste, Danske tehinguga seotud madalamate kulude ning klientide väärtpaberite emissioonide korraldamisega seotud kõrgemate tulude tõttu."

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesIV kv 2019III kv 201912 kuud 201912 kuud 2018
   Neto intressitulu13 27011 54647 38838 151
   Neto teenustasutulu6 4276 41225 67725 045
   Neto finantstulud170119670443
   Muud tegevustulud583384862
Tulud kokku19 92518 11173 81864 501
   Personalikulu-5 236-4 593-19 266-15 756
   Kontorikulud-277-229-959-1 830
   IT kulud-861-641-2 771-2 322
   Turunduskulud-443-471-2 089-2 023
   Muud tegevuskulud-4 543-3 465-14 182-10 212
Kulud kokku-11 361-9 399-39 266-32 143
Ärikasum8 5648 71134 55232 358
Kasum enne allahindlusi8 5648 71134 55232 358
   Laenude allahindlus-1 546-15-3 209-4 879
   Tulumaksukulu-586-701-4 250-3 614
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt6 4327 99527 09223 865
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt0003 324
Puhaskasum6 4327 99527 09227 189
   Vähemusosaluse osa7137062 2961 953
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist5 7197 28924 79725 236


Bilanss, tuhandetes eurodesdets.19sept.19dets.18
   Raha ja raha ekvivalendid1 271 1531 468 510682 658
   Finantsvarad40 962124 03547 153
   Laenud klientidele1 693 1381 233 626929 037
   Laenude allahindlus-6 104-11 561-10 276
   Nõuded klientide vastu3 55133 4913 721
   Muud varad29 21228 70024 807
Varad kokku3 031 9122 876 8001 677 100
      Nõudmiseni hoiused2 189 4782 005 2271 304 265
      Tähtajalised hoiused511 437529 442117 933
      Saadud laenud25 64728 64021 584
   Võlgnevused klientidele2 726 5622 563 3091 443 782
   Muud kohustused24 32139 52424 655
   Allutatud laenud75 00075 00050 900
Kohustused kokku2 825 8832 677 8331 519 337
Omakapital206 028198 967157 763
   sh vähemusosaluse osa5 2184 5054 123
Kohustused ja omakapital kokku3 031 9122 876 8001 677 100


AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 4. veebruaril algusega kell 18.00 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/598. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 430 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 202 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 177 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manused


LHV_Group_vahearuanne_2019-Q4-ET.pdf
LHV_Group_Faktiraamat_2019-Q4-ET.pdf
LHV_Group_investoresitlus_ 2019-Q4-ET.pdf