Paskelbta: 2021-09-20 11:15:21 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2021-09-20 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000610081
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB02029A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB02029A
Atsiskaitymo data 2021-09-22
Išpirkimo data 2029-08-28
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,2
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,000
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,031
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,055
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 130 950 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 20 000 000,00
Apyvarta, EUR 20 270 069,99

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.