Paskelbta: 2018-02-12 15:07:02 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2018 m. sausio mėnesį

2018 m. sausio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7.4 mln. EUR arba 14 % mažesni negu 2017 m. sausio mėnesį.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102