Paskelbta: 2013-11-12 14:27:34 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. lapkričio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-11-12 14:27 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. lapkričio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta Baltic Fund 25,9232 211,074553 102,820068 89671,64582

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813