Publicēts: 2021-09-22 08:10:13 CEST
Citadele banka
Iekšējā informācija

AS Citadele banka plāno emitēt parāda vērtspapīrus MREL prasību izpildei

AS “Citadele banka” plāno emitēt jaunas obligācijas līdz 250 miljonu eiro apmērā. Emisijas mērķis ir nodrošināt atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL). Paredzams, ka emisija notiks līdz 2021. gada beigām. Ieņēmumus no piedāvājuma Citadele izmantos vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Sīkāka informācija sekos pēc prospekta apstiprināšanas vai gadījumā kad turpmāka informācijas sniegšana ir saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

         Nataļja Fokina
         Resursu direkcijas vadītāja
         Natalija.Fokina@citadele.lv
         Mob.: +371 26424732
         
         Mihails Goļevs
         Finanšu institūciju daļas vadītājs
         Mihails.Golevs@citadele.lv
         Mob.: +371 26196685