Danish English
Offentliggjort: 2021-02-12 08:01:14 CET
MT Højgaard Holding A/S
Intern viden

Mt Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen køber entreprenørkoncernen Raunstrup

MT Højgaard Holding A/S’ forretningsenhed Enemærke & Petersen har indgået aftale om at købe den landsdækkende entreprenør- og tømrervirksomhed Raunstrup. Købet er alene betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse og sædvanlige closing-forhold, og overtagelsen ventes at ske i løbet af 1. kvartal 2021. Købsprisen er 73 mio. kr. (enterprise value).

Det strategiske opkøb vil især styrke Enemærke & Petersen i Øst- og Midtjylland samt på Fyn, hvor Raunstrup har en stærk position. Købet vil også væsentligt styrke Enemærke & Petersens aktiviteter inden for bygningsservice.

Overtagelsen omfatter Raunstrup A/S’ tre driftsselskaber:

  • Raunstrup Byggeri A/S: Apterings- og storentrepriser, bl.a. detailbutikker, boligbyggeri samt institutionsbyggeri som børnehaver, skoler, gymnasier, plejehjem og kulturhuse.
  • Raunstrup Bygningsservice A/S: Drift og vedligehold af ejendomme, forebyggende vedligehold, skadesservice og forsikringssager.
  • Raunstrup Tømrer A/S: Tømrer-, snedker- og glarmesteropgaver, mindre reparationer i private hjem samt større fag- og totalentrepriser.

Øvrige aktiver i Raunstrup A/S, herunder grunde, overtages ikke.

Raunstrup har flere end 300 medarbejdere på hovedkontoret i Aarhus og afdelingerne i Randers, Silkeborg, Vejle, Odense og København, heraf 260 i produktionen.

Raunstrup-koncernen skabte i regnskabsåret 2019/20 en omsætning på 478 mio. kr. og et primært driftsresultat (EBIT) på 9 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 1,9%. I 2020/21 ventes overskudsgraden at stige ved stort set uændret omsætning. I forlængelse af sammenlægningen med Enemærke & Petersen ventes de overtagne aktiviteter at bidrage til MT Højgaard Holdings målsætning om at nå en overskudsgrad på 4% i 2022 før særlige poster og PPA-afskrivninger.

”Vi ser frem til at styrke og udvide vores tilbud til kunderne ved at byde velkommen til 300 dygtige kollegaer i Raunstrup, som deler vores fokus på bæredygtighed, tætte partnerskaber og nye samarbejdsformer i byggeriet. Raunstrups geografiske tilstedeværelse og mangeårige erfaring inden for byggeri, bygningsservice og tømrervirksomhed er et perfekt match med Enemærke & Petersens eksisterende forretning, og vi glæder os til samarbejdet om at skabe vækst og værdi for kunderne i de kommende år,” siger Henrik Mielke, administrerende direktør i Enemærke & Petersen.

Raunstrup-navnet fastholdes, og aktiviteterne og den daglige ledelse i virksomheden fortsætter uændret under Enemærke & Petersens ejerskab.

”Med købet af Raunstrup vil Enemærke & Petersen udvide forretningen og skabe gode vækstmuligheder i attraktive markedsområder til glæde for kunderne og i tråd med vores Bæredygtig>22-strategi og porteføljemodellen,” siger Martin Solberg, koncernfinansdirektør i MT Højgaard Holding.

Særlige forhold

MT Højgaard Holdings koncernchef Morten Hansen er bestyrelsesformand i Raunstrup A/S og ejer før salget 10% af aktierne i Raunstrup A/S via sit personligt ejede selskab, Omnia Invest A/S. Morten Hansen har hverken på køber- eller sælgerside deltaget i behandlingen af transaktionen.

Finansielle konsekvenser

Købet af Raunstrup ventes i 2021 at bidrage positivt til Enemærke & Petersens aktiviteter og resultater. MT Højgaard Holdings årsrapport for 2020 og forventningerne til 2021 offentliggøres 24. februar 2021.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernfinansdirektør i MT Højgaard Holding, Martin Solberg, og administrerende direktør for Enemærke & Petersen, Henrik Mielke, kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftede filerPhoto_Enemrke og Petersen.jpg
MTHH_Selskabsmeddelelse 9_2021.pdf