Swedish
Publicerad: 2020-12-18 07:00:00 CET
Nasdaq Nordic
Nyheter för investerare

Nasdaq inleder samarbete med stiftelsen Allbright för att främja mångfald

Stockholm, den 18 december, 2020 – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) tillkännager idag ett samarbete med den politiskt oberoende stiftelsen Allbright för att främja jämställdhets- och mångfaldsarbetet i styrelser och ledningsgrupper. Målet med samarbetet är att accelerera jämställdhets- och mångfaldsarbetet hos noterade och ickenoterade bolag i Norden. Samarbetet inleds med utbildningar av bolagsledningar och styrelser under första kvartalet 2021. SVCA (Swedish Private Equity & Venture Capital Association), en intresseförening för aktörer inom det svenska private equity-området, är också med i samarbetet för att öka kännedomen om mångfaldsarbetets fördelar bland ickenoterade bolag.

De tre aktörerna kommer under 2021 ta fram en utbildningsplattform som ska hjälpa noterade bolag i Norden, samt ickenoterade bolag i SVCA och dess nordiska systerföreningar, att främja jämställdhets- och mångfaldsarbetet i styrelser och ledningsgrupper. Utbildningen kommer att ge bolagen kunskap om hur de ska arbeta med jämlikhet och diversifiering för att stärka affären. Bolagen kommer också få verktyg för att motverka omedvetna fördomar, utmana rekryteringsprocesser och förstå varför insatser gällande jämställdhet och diversifiering är viktigt för investerare.   

”Tillsammans ska Nasdaq, Allbright och SVCA utbilda och föra en aktiv dialog med bolagen i syfte att de ska bli betydligt mer diversifierade och bättre tillvarata en bredd av kompetens”, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright. ”Det faktum att vi gör detta tillsammans innebär att våra insatser kan få större spridning och öka chansen till faktisk förändring. Och förändring behövs.”

”Jämställdhet och mångfald leder till mer framgångsrika bolag, och tillsammans med experter vill vi sprida kunskap för att driva omställning”, säger Fredrik Ekström, vd på Nasdaq Stockholm. ”Tillsammans med Allbright och SVCA hoppas vi kunna bidra till framsteg i dessa frågor, genom påverkansarbete och konkreta åtgärder riktade mot bolag – både de som är noterade på Stockholmsbörsen och ickenoterade bolag.”

”Vi vill säkerställa att vi så tidigt som möjligt flaggar för bolagen att denna fråga är viktig för investerare och utbildningen ska stödja bolag för att jobba vidare med detta område”, säger Adam Kostyál, Europeisk noteringschef på Nasdaq. ”Mindre bolag har inte alltid nätverken eller resurserna att jobba med frågan lika aktivt som de kanske vill. Där hoppas vi att detta initiativ blir till hjälp.”

Enligt en rapport från Kollegiet för svensk bolagsstyrning ökar andelen kvinnor i bolagsstyrelser långsamt. De två senaste åren har andelen kvinnor bland styrelseledamöterna endast ökat 0,4 procentenheter, till 34,7 procent i år. Enligt Allbrights årliga granskning av jämställdheten bland börsnoterade bolag är 2020 det första året sedan 2012 då andelen bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen ökar, från 20 procent av börsens bolag 2019 till 21 procent i år. Även när det kommer till härkomst har börsbolagen en lång väg att gå, endast 11 procent av börsens ledningsgrupper utgjordes av personer med utländsk bakgrund.

 

Om Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) är ett globalt teknikföretag som erbjuder produkter och tjänster till kapitalmarknaden och andra branscher. Vårt breda erbjudande inom data, analys, mjukvarulösningar och tjänster gör det möjligt för våra kunder att optimera och genomföra sin vision. För att lära dig mer om företaget, våra tekniklösningar och karriärmöjligheter, besök oss på LinkedIn, på Twitter @Nasdaq, eller på www.nasdaq.com. 

Om Allbright

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Läs mer på www.allbright.se.

Nasdaq mediakontakt

Rebecka Wulfing
+46 73 449 71 22
rebecka.wulfing@nasdaq.com

Allbright mediakontakt 

Maija Inkala
+46 70 482 63 35
maija.inkala@allbright.se