Published: 2017-03-24 08:50:00 CET
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

Elektrėnai, Lietuva, 2017-03-24 08:50 CET -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571.  

2017 m. kovo 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas „Dėl pritarimo 2016 m. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui“:

1.1. Pritarti 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metiniam pranešimui (pridedama).

2. Darbotvarkės klausimas „Dėl audituoto 2016 m. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo“:

2.1. Patvirtinti audituotą 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

3. Darbotvarkės klausimas „Dėl 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo“:

3.1. Paskirstyti 2016 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama).

 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2017 m. balandžio 7 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB banką.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tinklalapyje www.gamyba.le.lt ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt


LEG 2016 pelno nuostoliu paskirstymas.pdf
LEG 2016 m. audituotos finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf