Offentliggjort: 2017-05-08 13:45:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 44, 2017 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for fastforrentede konverterbare særligt
dækkede
realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende
ISIN-koder:


Annuitetsobligationer med fast rente, konverterbare

ISIN-kode  
Nom.  Navn     Åbningsdato Lukkedato  Udløbsdato Valuta
      
rente/

       udløb

DK000203890 0,5%  0,5NDASDRO30 10/05-2017 
31/08-2020 01/10-2030 DKK
-0      2030

DK000203882 1,5%  
1,5NDASDRO40 10/05-2017  31/08-2020 01/10-2040 DKK
-7     
2040

DK000203874 2,0%  2,0NDASDRO50 10/05-2017  31/08-2020 01/10-2050 
DKK
-4      2050


Annuitetsobligation med fast rente og mulighed for
afdragsfrihed i 1-10 år,
konverterbar

ISIN-kode  Nom.  Navn     
Åbningsdato Lukkedato  Udløbsdato Valuta
       rente/

      
udløb

DK000203866 2,5%  2,5NDASDROA50   10/05   31/08-2020 01/10-2050 
DKK
-0      2050          -2017


Vi henviser i øvrigt til de
endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på
telefon 55 47 41 99.


Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Tilfjelse til Nordea Kredits endelige vilkar ENDELIGE VILKAR - FAST RENTE - KONVERTERBAR - SDRO.pdf