English Latvian
Publicēts: 2024-03-05 16:29:39 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta Sun Finance Treasury Limited obligāciju iekļaušanas procedūra

Pamatojoties uz 2024. gada 5. martā saņemto iekļaušanas pieteikumu, Nasdaq Riga ir uzsākusi iekļaušanas procedūru Sun Finance Treasury Limited obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North Obligāciju sarakstā:

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000802692 1 000 27 000 000 EUR 30.11.2026

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā:  Sun Finance Treasury Limited Obligāciju emisijas noteikumi un papildus informācija, kas atklājama atbilstoši First North noteikumiem.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


SunFinance_FN_disclosures.pdf
Sun Finance Notes Terms of the Issue_2023-2026_FINAL.pdf