English Lithuanian
Paskelbta: 2022-08-09 15:15:00 CEST
Ignitis grupė
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Informacija apie savų AB „Ignitis grupė“ paprastųjų vardinių akcijų anuliavimą

2022 m. rugpjūčio 9 d. juridinių asmenų registre įregistravus naują AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) įstatų redakciją (nuoroda), pasibaigė Grupės įstatinio kapitalo mažinimo procedūra, kurios metu buvo anuliuotos, ryšium su po 2020 m. spalio 5 d. įvykdyto pirminio viešo akcijų siūlymo vykusiu stabilizavimu, Grupės įsigytos 1 894 797 vnt. savos paprastosios vardinės akcijos (toliau – PVA).

2022 m. rugpjūčio 9 d. duomenimis, Grupės įstatinis kapitalas yra lygus 1 616 445 476,80 Eur, kuris yra padalintas į 72 388 960 PVA. Vienos PVA nominali vertė yra 22,33 Eur.

Apie įstatinio kapitalo mažinimą Grupė skelbė 2022 m. gegužės 24 d. (nuoroda), o plačiau susipažinti su Grupės savų PVA įsigijimu galima čia (nuoroda).

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt