Offentliggjort: 2018-08-02 11:20:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 74 , 2018 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for stående fastforrentede inkonverterbare særligt
dækkede
realkreditobligationer, har fået tilføjet følgende
ISIN-koder:

Obligationer (stående med fast rente, inkonverterbare)

ISIN-kode 
  Nom.rente/ Navn
Åbnings Lukke Udløbs Valuta
              
                          -
dato  -dato -dato
   
    udløb
DK0002043074 1% 2020   1NDASEUOK20IT2Y
06/08  30/08 01/10 
EUR
                                      
  -
2018  -2020 -2020
DK0002043157 1% 2021   1NDASEUOK21RF
06/08  
31/08 01/10  EUR
                              
          -
2018  -2021 -2021

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


ENDELIGE VILKAR - STAENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE.pdf