English Latvian
Publicēts: 2019-10-17 08:33:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2019.gada 01. novembrī plkst. 14:00

AS “OLAINFARM” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES INICIATORA IESNIEGTIE PRECIZĒTI
LĒMUMU PROJEKTI
akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2019.gada 01. novembrī plkst. 14:00:

1. Padomes atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana.
Lēmuma projekts:

1.1. Atsaukt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus:
1) Gundaru Bērziņu;
2) Jāni Buku;
3) Kārli Krastiņu;
4) Haraldu Velmeru;
5)Andreju Saveļjevu.

1.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadiem šādā sastāva:
1) Jāni Buku;
2) Niku Saveļjevu;
3) Pēteri Rubeni;
4) Andreju Saveļjevu;
5) Alekseju Panasinu.

2. Revīzijas komitejas atsaukšana, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšana.
Lēmumu projekti:
2.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus:
1) Kārli Krastiņu;
2) Viesturu Gurtlavu;
3) Agri Auci.

2.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz 2 gadu termiņu:
1) Valentīnu Andrējevu;
2) Alekseju Panasinu;
3) Pēteri Rubeni.
2.3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

3.Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi.
Lēmumu projekti:
3.1.         Izslēgt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu 6.3. punktu.
3.2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu jauno redakciju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com