Publicēts: 2020-08-31 14:09:04 CEST
PATA Saldus
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "PATA Saldus " neauditēts 2020. gada 6 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2020.gada 6 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 1 632 691 EUR pie neto apgrozījuma 25 598 286 EUR, kas sastāda 1,97 EUR peļņu uz vienu emitēto akciju.

Finanšu pārskatu par 2020. gada 6 mēnešiem skatīt pielikumā. 

Kontaktinformācija:

Valdes locekle Ilze Bukulde
Tālrunis: +37163807072
E-pasts: info@patasaldus.lv

 

 


LV_Konsolidetais parskats 2020.pdf
LV_Starpperiodu parskats 2020.pdf