Paskelbta: 2021-06-10 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ valdyba pritarė atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių konsolidavimo projektui

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. birželio 10 d. Bendrovės valdyba pritarė „Ignitis grupė“ įmonių grupės (toliau – „Ignitis grupė“) atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių, išskyrus AB „Ignitis gamyba“, konsolidavimo projekto inicijavimui (toliau – Projektas).

Projektu siūloma sutelkti „Ignitis grupės“ veikiančius ir plėtojamus vėjo energetikos (sausumoje ir jūroje), saulės energetikos, atliekų ir biokuro projektus ir kompetencijas vienoje vietoje, nukreipiant jas tolimesnei plėtrai ir šiam tikslui pasirinkti UAB „Ignitis renewables“ (toliau – „Ignitis renewables“), kurios 100 proc. akcijų priklauso Bendrovei. „Ignitis renewables“ nuosavybėn būtų siūloma perleisti UAB Kauno kogeneracinės jėgainės, UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir Tuuleenergia Osaühing akcijas, gavus visus reikalingus sutikimus bei suderinimus. Atsinaujinančių išteklių energetikos projektų įmonės, kurios ateityje bus įsigyjamos ir plėtojamos, taip pat būtų valdomos „Ignitis renewables“.

Po pertvarkos hidroenergetikos sritis – Kauno hidroelektrinė ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė – ir toliau liktų atskirame juridiniame asmenyje – AB „Ignitis gamyba“.

Įgyvendinus Projektą, „Ignitis renewables“ valdomo turto vertė siektų beveik 750 mln. eurų.

Projekto įgyvendinimas atitinka Bendrovės stebėtojų tarybos 2020 m. birželio 19 d. patvirtintą „Ignitis grupės“ strategiją, kurioje vienu iš prioritetų įtvirtinta kryptinga, tvari ir pelninga žaliosios gamybos plėtra regione.

„Ignitis grupės“ atsinaujinančių išteklių energetikos veiklų konsolidacija leis užtikrinti konkurencingesnį, lankstesnį ir efektyvesnį žaliosios gamybos projektų įgyvendinimą, sustiprinti „Ignitis renewables“ finansinį pajėgumą bei plėsti ir gilinti šios srities kompetencijas.

Projektu taip pat siekiama pasiruošit sistemiškai vykdyti Grupės 2021-2024 strateginiame plane numatytą turto rotavimo (angl. asset rotation) strategiją – parduodant iki 49 proc. baigtų statyti gamybos pajėgumų akcijų, siekiant reinvestuoti kapitalą ir uždirbti papildomą grąžą.

Apie tolimesnius su įmonių konsolidavimu susijusius sprendimus Bendrovė informuos teisės aktų numatyta tvarka.


Daugiau informacijos:

Lukas Zadarackas

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene projektų vadovas

lukas.zadarackas@ignitis.lt

+370 687 48080