Publicerad: 2014-12-01 10:30:36 CET
Stora Enso Oyj
Börsmeddelande

Stora Enso slutför avyttringen av hylskartong- och hylstillverkaren Corenso

Helsingfors, 2014-12-01 10:30 CET -- STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-12-01 kl. 11.30 EET

Stora Enso har slutfört avyttringen av sin affärsverksamhet Corenso enligt vad som meddelades den 30 september 2014 till det finska förpackningsmaterialföretaget Powerflute Oyj. Transaktionens företagsvärde uppgår till cirka 90 MEUR och den kontanta ersättningen till cirka 102 MEUR. Affären beräknas medföra en reavinst om cirka 12 MEUR, vilket kommer att redovisas som en positiv engångspost i Stora Ensos rörelseresultat för fjärde kvartalet 2014.

Corenso var en del av Stora Ensos division Renewable Packaging. Stora Enso fokuserar på utvalda förpackningssegment inom Packaging Solutions och Consumer Board, och vidareutvecklar och investerar i dessa verksamheter. Avyttringen är ett naturligt steg i effektiviseringen och omvandlingen av Stora Enso till ett kundfokuserat företag för förnybara material.

Corenso är en av världens ledande integrerade tillverkare av förstklassiga hylsor och hylskartong av hög kvalitet. Företaget har cirka 920 anställda i tio länder i Europa, Asien och Nordamerika, och dess huvudkontor ligger i Lahtis i Finland. År 2013 uppgick Corensos omsättning till 211 MEUR och det operativa rörelseresultatet till 26 MEUR. Under de tre första kvartalen 2014 uppgick omsättningen till 146 MEUR och det operativa rörelseresultatet till 14 MEUR.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP Investor Relations, Stora Enso, tel. +358 40 763 8767
Tommy Borglund, SVP Communications, Stora Enso Renewable Packaging, tel. +46 1046 71709

www.storaenso.com/investors
renewablepackaging.storaenso.com

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ