English Lithuanian
Paskelbta: 2018-07-10 08:28:59 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

"Lietuvos energija", UAB obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Vilnius, Lietuva, 2018-07-10 08:28 CEST -- 2018 m. liepos 9 d. AB Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą įtraukti "Lietuvos energija", UAB obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą bendrovės prašymu 2018 m. liepos 11 d.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją:

  

Bendrovės pavadinimas “Lietuvos energija”, UAB
Bendrovės trumpinys LEGR
ISIN kodas XS1853999313
Emisijos galiojimo pradžia 2018-07-10
Išpirkimo diena 2028-07-10
Bendra nominali emisijos vertė 300 000 000 EUR
Pavedimų knygos trumpinys LEGR0187528A

 

Obligacijų emisija išleista "Lietuvos energija", UAB 1,5 mlrd. eurų vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos (angl. EUR 1,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme) pagrindu.

 

Priedai (anglų kalba):

- Galutinės obligacijų emisijos sąlygos (angl. Final Terms Dated 9 July 2018),
- Bazinis Prospektas (angl. Base Prospectus Dated 21 June 2018) ir
- Bazinio Prospekto priedas (angl. Base Prospectus Supplement Dated 2 July 2018).

 

Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos banko bei "Lietuvos energija", UAB internetiniuose tinklalapiuose.
  

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Base Prospectus Dated 21 June 2018.pdf
Base Prospectus Supplement Dated 2 July 2018.pdf
Final Terms dated 9 July 2018.pdf