Publicēts: 2021-02-18 19:36:16 CET
Valmieras stikla škiedra
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu

Papildu informācija pievienotajos dokumentos latviešu un angļu valodā.

Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64 20 22 16
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Mājaslapa: www.valmiera-glass.com

PielikumiDuke I notification on significant participation.pdf
Duke I pazinojums par nozimigu lidzdalibu.pdf