Publicēts: 2021-09-01 06:59:58 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS „Rīgas kuģu būvētava” nerevidēts 2021.gada 6 mēnešu finanšu pārskats

Nerevidētu 2021.gada 6 mēnešu finanšu pārskatu skatīt pielikumā

2021.gada 6 mēnešos AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 1 375 612 EUR (salīdzinoši 2020.gada 6 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 641 028 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” pārskata periodu pabeigusi ar bruto peļņu 157 823 EUR apmērā (attiecīgi 2020.gada 6 mēnešos bija bruto zaudējumi 405 357 EUR apmērā), savukārt 2021.gada 6 mēnešos tīrā peļņa bija 222 894 EUR apmērā (attiecīgi 2020.gada 6 mēnešos bija tīrie zaudējumi 246 802 EUR apmērā).

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


rkb 2021 6 menesu parskats lat.pdf