Paskelbta: 2009-11-20 13:47:16 CET
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį
Šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2009-11-20

AB “Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m.
gruodžio 18 d.
13 val.  šaukiamas AB “Žemaitijos pienas”, įmonės kodas
300041701, 
 buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 
Registracijos pradžia 2009 m. gruodžio 18 d. nuo  12 val. 45
min. iki 13 val.,
susirinkimo pradžia 13.00 valandą. 
Susirinkimo vieta -
bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai. 
Susirinkimo apskaitos diena: 2009
m. gruodžio 11 d.
Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės stebėtojų
tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų
stebėtojų tarybos bei valdybos 
narių rinkimo; 
2. Dėl bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų
tvirtinimo; 
3. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario rinkimo ir
apmokėjimo
sąlygų tvirtinimo; 
4. Dėl bendrovės audito komiteto sudėties
tvirtinimo;
5. Dėl savų akcijų supirkimo;
6. Dėl rezervo sudarymo savoms
akcijoms įsigyti;
7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo;

Dalyvauti
ir balsuoti  visuotiniame  akcininkų  susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, 
kurie  yra  akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos
pabaigoje; 
Su dokumentų projektais  susijusiais  su susirinkimo darbotvarkės
klausimais
galima susipažinti bendrovės buveinėje. Kiekvienas akcininkas turi
teisę
išreikšti valią visais visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais
raštu LR akcinių bendrovių įstatyme numatytais terminais.


Gintaras Keliauskas
Teisininkas
tel. (8~444) 22208.