English Estonian
Avaldatud: 2022-12-14 08:00:00 CET
Arco Vara
Võlakirja tingimused

Arco Vara võlakirjaemissioon

Arco Vara AS viis läbi võlakirjaemissiooni, mille käigus emiteeris võlakirju kogumahus 2 120 000 eurot. 

Võlakirjade väljalaskepäev on 14.12.2022 ja lunastamispäev on 13.12.2024. Emiteeriti 212 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot, intressimääraga 10% aastas. Emiteeritud võlakirjadele tagatist ei anta. Emiteeritavate võlakirjade eest on tasutud täies ulatuses. Võlakirjade pakkumine teostati kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artiklis 1 sätestatuga ning ei olnud avalik.

Arco Vara AS-i võlakirju märkis kokku 21 isikut. Kõik märkimisavaldused rahuldati täies mahus. Võlakirjainvestorite hulgas ei ole seotud isikuid.

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse Kodulahe Kvartali arendusprojektide finantseerimiseks.

Algselt planeeritud võlakirjade mahtu vähendati 80 000 euro võrra, sest see summa vormistati investori soovile vastu tulles saadud laenuna. Nimetatud laenu intressitingimused on samad võlakirja tingimustele.

13.12.2022 lunastati tähtaegselt eelmised 2-aastased Arco Vara võlakirjad kogusummas 1 780 000 eurot, mille intress oli samuti 10%.


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tiina.malm@arcovara.com