Paskelbta: 2020-11-06 10:00:00 CET
Baltic Mill
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Baltic Mill išmokėjo antrą palūkanų atkarpą

Vievis, Lietuva, 2020-11-06 10:00 CET -- AB Baltic Mill 2020 m. lapkričio 4 d. atliko viešai platinamų 100,00 Eur nominalios vertės obligacijų ISIN LT0000404188 palūkanų atkarpos mokėjimą.  Obligacijų savininkams išmokėtos 2,26 % pusmečio palūkanos, metinės obligacijų palūkanos siekia 4,50 %.

Trečios palūkanų atkarpos mokėjimas bus atliekamas 2021 m. gegužės 4 d.

 

Vygantas Reifonas
AB „Baltic Mill“ finansų direktorius
+ 370 687 21603