English Lithuanian
Paskelbta: 2023-02-10 08:00:00 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

PRIMINIMAS: Bigbank AS obligacijų viešo siūlymo aukcionas

Šiandien yra paskutinė viešo akcijų platinimo diena.

Nuo 2023-01-31 10:00 val. (EET) bus vykdomas Bigbank AS obligacijų (ISIN kodas EE3300003052) pirminis viešas siūlymo aukcionas. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2023-02-10 15:30 val. (EET).

Investuotojams Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje viešai siūloma iki 5 000 obligacijų. Siūlymo kaina yra 1000 EUR už vieną obligaciją, kuri yra lygi obligacijos nominaliai vertei. Metinė obligacijų palūkanų norma yra 8%. Obligacijos bus užregistruotos Nasdaq CSD ISIN kodu EE3300003052. Esant didesnei paklausai, Bigbank AS turi teisę padidinti platinimo apimtį 10 000 obligacijų arba sumažinti platinimo apimtį nepasirašyta suma.

Viešas platinimas vyks per Biržos prekybos sistemą ir Nasdaq CSD.

Platinimas per Biržos prekybos sistemą (investuotojams Latvijoje ir Lietuvoje)

Rinka:  TSE Equities Auction (Genium INET prekybos sistema)
Pavedimų knyga: BIGBBOND2033 (EE3300003052)
Aukciono laikotarpis, per kurį bus priimami pavedimai:
sausio 31, 2023 nuo 10:00 iki 16:00;
vasario 1 – vasario 9, 2023 nuo 09:00 iki 16:00;
vasario 10, 2023 nuo 09:00 iki 15:30.
Atsiskaitymų data: vasario 16, 2023

Visi Nasdaq Tallinn nariai, turintys prieigą prie "Genium INET" prekybos sistemos, gali dalyvauti aukcione, pateikdami savo ir savo klientų pavedimus.

Platinimas per Nasdaq CSD (investuotojams Estijoje)

Estijos investuotojai, norintys nusipirkti siūlomų obligacijų, turi kreiptis į savo banką, tvarkantį konkretaus investuotojo Nasdaq CSD vertybinių popierių sąskaitą.

Bigbank AS obligacijų  viešo siūlymo aukciono taisyklės yra pateikiamos šio pranešimo prieduose.

Detalią informaciją apie Bigbank AS obligacijų viešą siųlymą galima rasti adresu:

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Rules of the Subscription Process.pdf