Published: 2020-12-30 07:30:00 CET
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Šiaulių bankui nustatytas papildomas kapitalo reikalavimo dydis

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Po AB Šiaulių banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) Europos centrinis bankas AB Šiaulių bankui nustatė 1,6 proc. dydžio papildomą kapitalo reikalavimo dydį (P2R), apskaičiuotą pagal antrą pakopą (Pillar II). Jis pakeis iki tol galiojusį 1,4 proc. papildomo kapitalo reikalavimo dydį. Pagrindiniai Bankui taikomi nuosavų lėšų reikalavimai:

  • bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo (CET1) koeficientas 5,4 proc.;
  • 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo (Tier 1) koeficientas 7,2 proc.;
  • SREP bendro kapitalo pakankamumo koeficientas (TSCR) 9,6 proc.;
  • bendro kapitalo pakankamumo koeficientas (OCR), įvertinus jungtinio kapitalo rezervo reikalavimą 12,6 proc. Kaip ir kitiems bankams, dėl Covid-19 įtakos Šiaulių bankui laikinai leidžiama nesilaikyti jungtinio kapitalo rezervo reikalavimo

Atsižvelgiant į Covid-19 įtaką ekonominei situacijai, antros pakopos gairių kapitalo dydis (P2G) bankui laikinai nenustatytas.

Papildomą informaciją teikia
Rizikų valdymo ir atskaitomybės departamento direktorius
Algimantas Gaulia, +370 37 372 837, algimantas.gaulia@sb.lt