Danish
Offentliggjort: 2021-06-02 10:26:57 CEST
PFA Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. juni 2021 kl. 16.00 i

Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest følger og støtter op om forholdsregler for at mindske risikoen for smitte med coronavirus. Det betyder, at generalforsamlingen vil blive afholdt elektronisk på VP Investor Services’ Virtual General Meetings portal uden mulighed for fysisk fremmøde.

Tilmelding til generalforsamlingen eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 2. juni 2021 på investorportalen på www.pfainvest.dk eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk og skal ske senest torsdag den 24. juni 2021. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 5 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 23. juni 2021.

Dagsorden med fuldstændige forslag og tilhørende bilag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med onsdag den 2. juni 2021 samt være tilgængelige på www.pfainvest.dk fra samme dato.

København, den 2. juni 2021.

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

 

Vedhæftede filerFuldmagtsblanket - Investeringsforeningen PFA Invest.pdf
Fusionsplan og fusionsredegrelse af fusion i aktieafdelinger i PFA Invest samt kreditorerklring.pdf
Fusionsplan og fusionsredegrelse af fusion i obligationsafdelinger i PFA Invest samt kreditorerklring.pdf
Indkaldelse ekstraordinr generalforsamling Investeringsforeningen PFA Invest.pdf
Investeringsforeningen PFA Invest_Vedtgter_ndringsmarkeret.pdf
Investeringsforeningen PFA Invest - Arsrapport 2020.pdf