English Latvian
Publicēts: 2013-04-30 07:39:07 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces lēmumi

Akcionāru sapulcē pieņēmtie lēmumi

Olainē, 2013. gada 29. aprīlī, 2013-04-30 07:39 CEST --                                     2013. gada 29. aprīlis

 

 

          Kārtējā akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1.   Valdes ziņojums par 2012. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2012. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

2.   Padomes ziņojums par 2012. gada darbības rezultātiem.

 

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2012. gada darbības rezultātiem.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

3.   Revīzijas komitejas paziņojums.

 

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

4.   Revidētā 2012. gada pārskata apstiprināšana.

 

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2012. gada revidēto finanšu pārskatu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

5.   Revidētā konsolidētā 2012. gada pārskata apstiprināšana.

 

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2012. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

6.   2012. gada peļņas izlietošana.

 

6.1. Novirzīt 2012.gada peļņas daļu 1 507 103,35 latu (2 144 414,87 eiro) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs izmaksājot 10,7 santīmus par vienu akciju, bet peļņas daļu 8 500 654,65 latu (12 095 341,87 eiro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

6.2. Noteikt 2013. gada 17.jūniju par aprēķina datumu un 2013.gada 25.jūniju par dividenžu izmaksas datumu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

7.   Valdes ziņojums par 2013. gada budžetu un darbības plānu.

 

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2013. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2013. gadā sasniegs 50 miljonus latu (71 miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” konsolidētais apgrozījums 2013. gadā sasniegs 59 miljonus latu (84 miljonus eiro); AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 11 miljonus latu (15,6 miljonus eiro), bet konsolidētā peļņa sastādīs 11,5 miljonus latu (16,4 miljonus eiro).

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2013. gadam.

 

8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2013. gadam.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2013. gadam LVL 29 000,00 (divdesmit deviņi tūkstoši latu) apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

9.   Revīzijas komitejas ievēlēšana.

 

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Žannu Karasevu.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša atalgojumu Ls 2250 apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

10. Padomes vēlēšanas.

 

  1. Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 30.aprīlī: Valentīna Andrējeva; Elena Dudko; Aleksandrs Raicis; Volodimirs Krivozubovs; Gunta Veismane.

 

Balsošana: par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu skaits:

par V.Andrējevu - 3073619 balsis, jeb 28,16% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par E.Dudko - 1965309 balsis, jeb 18% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par A.Raici – 1960204balsis, jeb 17,96% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par V.Krivozubovu - 1958648 balsis, jeb 17,95% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita;

par G.Veismani - 1956570 balsis, jeb 17,93% no klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaita.

 

 

10.2. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu ne vairāk kā Ls 6000 apmērā.

 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

AS „OlainFarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „OlainFarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 30 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv