Avaldatud: 2021-04-09 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

ASi Tallinna Sadam 2021. aasta I kvartali tegevusmahud

2021. aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,3 miljonit tonni kaupa ja 373 tuhat reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 10% ja reisijate arv vähenes 76%. Laevakülastuste arv kasvas 6% 1678 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv vähenes 11%, kuid sõidukite arv kasvas 2% ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv jäi eelneva aasta tasemele, laeva kasutusmäär oli 100%.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul saame rõõmustada, sest kaubamaht kokku kasvas jõudsalt eelkõige puistlasti ja ro-ro toel. „Puistlasti kasvu tõi peamiselt väetiste käitlemine ja teisi puistekaupu käitlevate terminalide uute projektide käivitumine. Ro-ro kaupade maht kasvas tänu liinilaevade külastuste arvu ja sageduse suurenemisele eelkõige Muuga-Vuosaari liinil ning seoses maanteevedude nõudluse kasvuga.“

Vedellasti kui suurima lastiliigi maht esimeses kvartalis vähenes veidi. „Suur osa vedellastist liigub läbi Venemaa oma sadamate ning ülejäänu osas oleme tihedas konkurentsis paljude teiste sadamatega,“ ütles Kalm. Konteinerkauba maht tonnides pisut langes, kuid finantstulemust mõjutav konteinerühikute arv samas kasvas, kuna pandeemia tõttu tekkinud ajutised tõrked globaalses konteinerite voos hajuvad ning tühjad konteinerid jõudsid Muuga sadamasse.

Reisijate arvu langus tulenes jätkuvatest COVID-19 pandeemiaga seotud liikumispiirangutest ning ebastabiilsest olukorrast tingitud inimeste kindlustunde ja reisimise vähenemisest. „Eelmise aasta esimesed 2,5 kuud oli meil reisijate teenindamises tavaolukord, koroonaviiruse aegset võrdlust saame näha alates teisest kvartalist,“ nentis Kalm.

Tallinna Sadama grupi 2021. aasta I kvartali tegevusmahud:

  I kvartal I kvartal muutus muutus
  2021 2020   %

 
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
5 275 4 815 461 9,6%
Vedellast 2 068 2 161 -94 -4,3%
Ro-ro kaubad 1 542 1 333 209 15,7%
Puistlast 1 102 767 335 43,6%
Kaup konteinerites 442 457 -14 -3,2%
Konteinerid TEU 52 106 50 509 1 597 3,2%
Segalast 122 97 25 25,7%
Mitte-mereline 0 0 0 -
         
Reisijate arv liinide lõikes
(tuh inimest)
373 1 552 -1 179 -76,0%
Tallinn-Helsingi 334 1 394 -1 061 -76,1%
Tallinn-Stockholm 0 136 -136 -100,0%
Muuga-Vuosaari 30 15 15 97,9%
Tallinn-Peterburi 0 0 0 -
Kruiisireisijad (traditsiooniline) 0 0 0 -
Muud 10 7 3 42,1%
         
     
Laevakülastuste arv 1 678 1 585 93 5,9%
Kaubalaevad 359 377 -18 -4,8%
Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 319 1 208 111 9,2%
Kruiisilaevad (traditsioonilised) 0 0 0 -
         
Reisiparvlaevad*
(Saaremaa ja Hiiumaa liinid)
       
Reisijate arv (tuh inimest) 269 303 -34 -11,4%
Sõidukite arv (tuh sõidukit) 158 155 4 2,3%
         
Jäämurdja Botnica        
Prahipäevade arv 90 91 -1 -1,1%
Kasutusmäär (%) 100% 100% 0 -

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/
Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusTallinna Sadam tegevusmahud Q1 2021.pdf