English Lithuanian
Paskelbta: 2022-01-04 10:43:47 CET
Apranga
Pranešimas apie esminį įvykį

„Aprangos” grupės apyvarta 2021 m. gruodžio mėnesį bei 2021 metais

„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2021 m. gruodžio mėnesį sudarė 25,6 mln. eurų, ir buvo 87,0% didesnė nei 2020 m. gruodžio mėnesio apyvarta.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos visos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuves, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturi atskiro įėjimo iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 29 d. Lietuvoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d.. Nuo 2021 m. balandžio 7 d. Latvijoje leista veikti parduotuvėms iki 7 tūkst. kv. metrų ploto, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 22 d. Latvijoje atidarytos ir prekybos centruose esančios Grupės parduotuvės, kurios turi atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. birželio 3 d. Latvijoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Dėl pablogėjusios su Covid-19 susijusios situacijos, Latvijoje įvesti nauji ribojimai. Nuo 2021 m. spalio 14 d. Latvijoje buvo draudžiama parduotuvių, esančių prekybos centruose, veikla savaitgaliais, o nuo 2021 m. spalio 21 d. Latvijoje buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės. Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. Latvijoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuves, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturi atskiro įėjimo iš lauko. Nuo 2021 m. gruodžio 25 d. Latvijoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms ir savaitgaliais. Estijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d., o nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 11 d. Estijoje buvo draudžiama parduotuvių veikla savaitgaliais. Nuo 2021 m. gegužės 3 d. Estijoje leista veikti visoms parduotuvėms. Šie laikini parduotuvių uždarymai padarė ženklią įtaką Grupės apyvartai.

2021 m. 4-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 70,2 mln. eurų, arba 30,5% daugiau, nei 2020 metais. Per 2021 m. 4-ą ketvirtį, lyginant su atitinkamu 2020 m. ketvirčiu, apyvarta Lietuvoje išaugo 51,6%, Latvijoje sumažėjo 5,4%, Estijoje padidėjo 14,4%.

Neaudituotais duomenimis 2021 metais Grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 228,3 mln. eurų, arba 11,8% daugiau nei 2020 metais.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2021 metais Lietuvoje siekė 146,1 mln. eurų arba 23,4% daugiau nei 2020 metais. 2021 metais Grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 46,3 mln. eurų ir sumažėjo 11,6%, apyvarta Estijoje sudarė 35,9 mln. eurų ir padidėjo 7,1%.

Per 2021 metus „Aprangos“ grupė atidarė 5 naujas parduotuves, 10 parduotuvių rekonstravo ir 15 uždarė. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 169 parduotuvių tinklą (102 Lietuvoje, 46 Latvijoje ir 21 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 90,6 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas sumažėjo 2,1%.

Gabrielius Morkūnas
„Aprangos“ grupės l.e.p. generalinis direktorius
+370 5 2390843