Paskelbta: 2021-03-10 16:00:00 CET
K2 LT
Metinė informacija

AB K2 LT 2020 m. metinė informacija

AB „K2 LT“, valdančios „Lietuvos krematoriumą“, apyvarta 2020 metais siekė 2,04 mln. EUR – 43% daugiau nei 2019 metais. EBITDA rodiklis siekė 1.29 mln. EUR ir, palyginti su 2019 metų EBITDA – 0.70 mln. EUR, padidėjo 84 procentais. Grynasis pelnas atitinkamai augo iki 0.95 mln. EUR.

Bernardas Vilkelis

Direktorius

bernardas@k2lt.lt


K2 LT_FA 2020 audito v1 sign.pdf