Danish
Offentliggjort: 2021-06-01 17:16:29 CEST
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Skattepligtige fusioner af afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA Invest har oprettet fusionsplan og fusionsredegørelse for skattepligtige fusioner af følgende afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest:

  • Højt Udbytte Aktier (SE-nummer: 33 48 18 53), Europe Value Aktier, (SE-nummer: 34 18 54 92) og USA Stabile Aktier (SE-nummer: 34 19 79 03) fusioneres med afdeling Globale Aktier (SE-nummer: 33 47 80 03) som fortsættende afdeling.
  • Udenlandske Obligationer (SE-nummer: 34 19 78 73) fusioneres med afdeling Mellemlange Obligationer (SE-nummer: 34 19 58 03) som fortsættende afdeling.

Fusionerne er betinget af, at de vedtages på ekstraordinær generalforsamling i de ophørende afdelinger, og at fusionerne efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Fra den 1. juni 2021 vil der på Investeringsforeningen PFA Invests kontor på Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø og på hjemmesiden www.pfainvest.dk, i overensstemmelse med § 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om fusion og spaltning af danske UCITS, være fremlagt følgende dokumenter til eftersyn:

  • Fusionsplan og fusionsredegørelse for aktiefusionen
  • Fusionsplan og fusionsredegørelse for obligationsfusionen
  • Erklæring om kreditorernes stilling
  • Årsrapport for 2020 for Investeringsforeningen PFA Invest
  • Udkast til reviderede vedtægter (ændringsmarkeret version)

Bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Central Investorinformation for de ophørende afdelinger vil blive opdateret med et afsnit vedrørende ovennævnte fusioner. Central investorinformation for både ophørende og fortsættende afdelinger kan ses på www.pfainvest.dk.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stine Bernt Simonsen.


Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Stine Bernt Simonsen

Vedhæftede filerFusionsplan og fusionsredegrelse af fusion i aktieafdelinger i PFA Invest.pdf
Fusionsplan og fusionsredegrelse af fusion i obligationsafdelinger i PFA Invest.pdf
Investeringsforeningen PFA Invest_Vedtgter_ndringsmarkeret .pdf
Investeringsforeningen PFA Invest - Arsrapport 2020.pdf
Kreditorerklring - Aktie afdelinger_signed.pdf
Kreditorerklring - Obligations afdelinger_signed.pdf