Publicēts: 2020-09-21 14:03:21 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Finanšu kalendārs

Par 2020.gada 9 mēnešu finanšu pārskata iesniegšanas termiņu

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” nerevidētu finanšu pārskatu par 2020.gada 9 mēnešiem iesniegs 2020.gada 30.novembrī.
 
R.Zarāns
Valdes priekšsēdētājs