Publicerad: 2015-02-25 08:00:02 CET
Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren Fastigheter AB (publ) avger bokslutskommuniké för 2014

Se bifogad fil för fullständig bokslutskommuniké


Stendorren Q4 2014 - Bokslutskommunike.pdf