Publicēts: 2015-06-29 10:00:01 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS „Latvenergo” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 29. jūnijā pieņēma lēmumu, ar 2015. gada 1. jūliju uzsākt AS „Latvenergo” obligāciju, kuru emisija veikta saskaņā ar AS „Latvenergo” otrās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS „Latvenergo”
Emitenta saīsinātais nosaukums ELEK
Vērtspapīra ISIN kods LV0000801777
Vērtspapīra dzēšanas datums 10.06.2022
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 75 000
Biržas tirdzniecības kods* ELEK019022A
Biržas tirdzniecības kods** ELEK019022AB

*fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)
**fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts un galīgie noteikumi publicēti 2015. gada 25. jūnijā un pieejami šeit.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqomxbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda NASDAQ OMX grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga, AS un AB NASDAQ OMX Vilnius.